Kalite Politikamız

Doğaya ve insana saygılı bir anlayışı benimseyen DNC Çelik için uygarlık, "doğaya karşı olmak değil doğayla birlikte gelişmek”tir. Bu tanımdan hareketle şirketimiz, tesislerinde sürdürülebilirlik prensiplerini hâkim kılmıştır. Şirketin ekolojik dengenin korunması için üzerinde önemle durduğu konular arasında; Temiz üretim teknolojileri kullanımı,Geri kazanıma odaklı faaliyet,Enerji ve su tüketiminin asgaride tutulması,Hammadde kullanımında verimlilik,Dünyanın en çok enerji kullanan sektörlerden biri olan demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren DNC Çelik, enerji verimliliği alanında çok olumlu bir performans sergilemektedir.

Bilgi-Tecrübe-Mühendislik-Makinalaşma